Omsorgskedjan Logo

Vi erbjuder en lösning inom en timme. Dygnet runt, året runt.

Omsorgskedjan är den sammanfattande benämningen på de LSS- och SoL- insatser som sker under en brukares väg genom omsorgen. En omsorgskedja omfattar alla typer av omsorgsaktiviteter samt hälso- och sjukvårdsaktiviteter, oavsett huvudman.

I vårt fall består Omsorgskedjan av ett flertal specialiserade barn- och ungdomsboenden, skola, serviceboenden, gruppboenden och daglig verksamhet inom LSS (Lagen om Stöd och Service). Inom SoL (Socialtjänsten) erbjuder vi boende för de som drabbas av en demenssjukdom tidigt eller sent i livet, eller har någon form av psykiatrisk funktionsnedsättning. Tjänsterna som Omsorgskedjan erbjuder vänder sig till barn, ungdomar och vuxna.

Vi finns lokaliserade i Östergötlands län, Örebro län, Skånes län, Gotlands län.

Vi är övertygade om att en aktiv samverkan ger större fördelar till såväl brukare, anhöriga som uppdragsgivare. Genom vårt samlade utbud av tjänster kan vi erbjuda en mängd olika insatser för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt.